Klientu apkalpošanas centrs (BPO02)

  • Klientu pieprasījumu pieņemšana, reģistrēšana, atbildes sniegšana, atskaites sagatavošana.
  • Klienta apkalpošanas kvalitātes mērķu īstenošana saskaņā ar noslēgto vienošanos (service level nodrošināšana).
  • Informācijas sniegšana klientiem ar pirmo zvanu (first-line) vai pieteikuma deleģēšana izpildei trešajām pusēm (second-line).