Līgumu slēgšana (BPO01)

  • Līguma ar klientiem noslēgšana Partnera vārdā.
  • Lietotāji kļūst par Partnera klientiem, noslēdzot līgumu par PASTĀVĪGU (ilgtermiņa) pakalpojuma saņemšanu.
  • Pakalpojums ietver arī līgumam nepieciešamo datu (privātie dati, produkta dati, GDPR) ievākšanu no klienta fiziskā un elektroniskā veidā.