Reklāmas un mārketinga pakalpojumi (SER02)

  • Reklāmkarogu (baneru), īpašo piedāvājumu izcelšana (augstākajā pozīcijā, titullapā) un citi reklāmas pakalpojumi platformā.
  • Platformas Lietotāju un Partnera klientu datu analīze un aptaujas vai citas papildu darbības, kas sniedz iespēju precīzāk, iedarbīgāk un ar augstāku konversijas procentu īstenot īpašo piedāvājumu izplatīšanu, virzīšanu un pārdošanu.