Partneru īpašie piedāvājumi (SER01)

  • Partnera pastāvīgo (ilgtermiņa) un vienreizējo pakalpojumu īpašo piedāvājumu publicēšana platformas Lietotājiem un/vai Partnera klientiem.
  • Īpašie piedāvājumi ar SPV (Satura Pārvaldības Sistēmas) palīdzību var tikt personalizēti atbilstoši Partneru individuālajām vajadzībām, iekļaujot dažādu teksta, vizuālo vai video informāciju.
  • Pakalpojumā ir iekļauti arī tiešā marketinga (pamata) komunikācijas instrumenti, kas nodrošina īpašo piedāvājumu izplatīšanu un virzīšanu platformas Lietotājiem ( tiešie ziņojumi, jaunumi, īsziņas u.c.).