Rēķinu izrakstīšana (BPO03)

  • Rēķinu izrakstīšana klientiem Partnera vārdā.
  • Nepieciešamo maksājumu aprēķins, sagatavošana un iesniegšana, maksājumu saņemšana.
  • Pakalpojumā iekļauta arī klientu informēšana par skaitītāju rādījumu nodošanu.