Parādu pārvaldība (BPO04)

  • Parādu pirmstiesas piedziņa (atgādinājumi par parādsaistībām, līgumsodiem, tiesiskajām sekām).
  • Parādu piedziņa tiesas ceļā (tiesu līdzekļa izvēle, procesuālo dokumentu sagatavošana tiesai).