Uzskaite (BPO05)

 • Standarta grāmatvedības uzskaites pakalpojumu pakete:
  • pirkšanas/pārdošanas faktūrrēķinu reģistrēšana
  • naudas līdzekļu (bankas) uzskaite
  • uzkrājuma līdzekļu uzskaite
  • uzkrājuma un citu izlietoto līdzekļu pārskatu gatavošana un iesniegšana reizi gadā
  • ienākumu/izdevumu uzskaite
  • finanšu pārskatu sagatavošana pēc finanšu gada beigām
  • maksājumu uzdevumu izpilde
  • sabiedrības priekšsēdētāja personāla dokumentu sagatavošana, darba samaksas un ar to saistīto nodokļu aprēķināšana un uzskaite (ieskaitot nodokļu deklarēšanu)
 • Papildu grāmatvedības uzskaites pakalpojumi pēc vajadzības un vienošanās.