Biedrības dibināšana, apvienotā pārvaldības līguma (APL) slēgšana (BPO06)

  • Biedrības statūtu apstiprināšana pie notāra.
  • Biedrības reģistrēšana.