Pakalpojumu sniedzēja klientu pašapkalpošanās platformas lietošana (SAAS01)

 • Pašapkalpošanās sistēmas pakalpojumu lietošana integrējot Partnera sistēmas ar Bono Domo.
 • Pašapkalpošanās funkcijas:
  • Pakalpojumu sniedzēja piestādīto rēķinu pārskats un apmaksa
  • Pēdējo 6 mēnešu rēķinu arhīvs
  • Rēķinu apmaksa izmantojot Banklink funkcionalitāti vai VISA/MasterCard karti
  • Pieteikuma, bojājuma konstatācijas fakta reģistrēšana ar aprakstu un iespēju pievienot foto
  • Reģistrētā pieteikuma statusa izsekošana
  • Iepriekšējo pieteikumu pārskats
  • Saziņa ar klientu menedžeri reālajā laikā (“live chat” funkcija)
  • Konkrētu klientu uzrunāšana, individuālu un masveida ziņojumu izsūtīšana
  • Kontaktinformācijas rediģēšana un atjaunošana
  • Paroles maiņas vai atjaunošanas funkcija
  • Svarīgāko notikumu, ziņu, jaunumu izziņošana
  • Piedalīšanās izsludinātajās aptaujās
  • Balsošana, lēmuma pieņemšana ar e-paraksta funkciju