Ventilācijas kanāli

Saskaņā ar 2019.gada 1.janvāra Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktu Daudzdzīvokļu ēkā ir aizliegts dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Mehāniskās ventilācijas sistēmas un dabiskās ventilācijas kanāli jātīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos. Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts – ne retāk kā reizi 3 gados. Savukārt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana jāveic reizi 5 gados, bet mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus un kuru aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā, jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi gadā. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. panta pirmā daļa par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredz naudas sodu.

Citas kategorijas