Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēts darbu veicējs plānveida vai avārijas remonta darbu veikšanai?

Plānveida un avārijas remonta darbu veikšanai, piedāvājam vairākus darbu veicējus, ar kuriem ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība, bet tiek izskatīti arī kopības iesniegtie piedāvājumi.
Plānveida veicamos darbu izpildītājus izvēlas un apstiprina kopība, atkarībā no pārvaldīšanas līguma nosacījumiem un veicamo darbu summām.

Citas kategorijas