Kā tiek risinātas situācijas, kad dzīvojamajai mājai nepieciešams steidzams remonts, piemēram, avārijas gadījumā?

Ja ir veicams ārpuskārtas remonts, taču dzīvokļu īpašniekiem nav pietiekami naudas līdzekļi dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, Latvijas Namsaimnieks veic šos darbus par saviem finanšu līdzekļiem un dzīvokļu īpašniekiem piedāvā iespēju par veiktajiem darbiem norēķināties pēc to veikšanas, izrakstot maksu par veiktajiem remonta darbiem ikmēneša rēķinā. Darbi uzskatāmi par ārpuskārtas, ja tie atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.907 nosacījumiem.

Ja remonts nav avārijas, tad:

  1. Tiek gaidīts, līdz uzkrājuma fondā būs pietiekami finanšu līdzekļu remonta veikšanai;
  2. Kopība pieņem lēmumu par papildus iemaksu veikšanu dzīvojamās mājas uzkrājuma fondā, lai ātrāk uzkrātu nepieciešamos līdzekļus remontam;
  3. Latvijas Namsaimnieks veic remontu par saviem finanšu līdzekļiem, piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem samaksāt par veiktajiem remonta darbiem noteiktā termiņā.

Citas kategorijas