Elektroinstalāciju pārbaude

Ugunsdrošības noteikumu 56. punkts paredz, ka elektroinstalācijas pārbaudi veic reizi 10 gados (līdz 01.09.2016. pārbaude bija jāveic reizi sešos gados).

Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, arī dzīvojamo māju koplietošanas daļās un pašos dzīvokļos. Elektrotehnisko izstrādājumu un aprīkojuma izolācijas pretestības mērījumi ir jāveic pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas, kā arī ekspluatācijas procesā. Izolācijas pretestības mērījumi ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli, tādējādi nodrošinot elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma.

Izmaksas ir atkarīgas no ēkas stāvu, kāpņu telpu skaita un citiem raksturlielumiem.

Citas kategorijas