Autonomie dūmu detektori

Vēršam Jūsu uzmanību, ka no 2020.gada 01.janvāra, ievērojot Ministru kabineta “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, autonomie dūmu detektori ir obligāti jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos, ja vien tie nav jau aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Citas kategorijas