Atkritumu apsaimniekošana – jaunais sadalījums un tarifi

Rīgā atkritumu apsaimniekotājs tiek piemērots, ņemot vērā Rīgas pašvaldības atklātā konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” rezultātus, ar kuriem varat iepazīties šeit: https://www.riga.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosana
Katra pašvaldība nosaka savu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju

Citas kategorijas