Kas ir ūdens patēriņa starpība?

Ūdens patēriņa starpība ir starpība starp ēkas ievadā esošā skaitītāja patēriņu un dzīvokļu kopējo nodoto ūdens patēriņu. Līdz 20% ūdens patēriņa starpība ir dabiska, ņemot vērā sekojošus faktus:

  • Ūdens skaitītāja rādījumi tiek nolasīti dažādos laikos.
  • Ne vienmēr iedzīvotāji precīzi nolasa vai norāda ūdens patēriņu, veicot patēriņa rādījumu noapaļošanu, vai iesniedzot ik mēnesi konstantu, aptuveno rādījumu, to nepārbaudot.
  • Ūdens patēriņa skaitītājiem ir vairākas precizitātes klases, lielākoties dzīvokļos tiek uzstādīti lētākie – C klases skaitītāji, kas nav tik ļoti precīzi, cik A klases skaitītāji.
  • Ēkās bieži tiek ļaunprātīgi manipulēts ar ūdens patēriņa skaitītājiem.
  • Dažādas noplūdes un avārijas, koplietošanas ūdens sētnieka/apkopēja vajadzībām.

Ar sīkāku informāciju aicinām iepazīties šeit: https://lvportals.lv/skaidrojumi/297488-par-udens-paterina-starpibu-ka-ta-rodas-un-ka-samazinat-2018

Ministru kabineta noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” punkts Nr.14 nosaka sekojošo: Pārvaldnieks, ja viņam dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumā ir uzdots veikt dzīvojamās mājas uzturēšanu, divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvojamās mājas īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvojamās mājas īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20 %, un ja ir saņemts dzīvojamās mājas īpašnieka iesniegums.

Citas kategorijas