Kādā termiņā ir jānodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi?

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod no mēneša 28. datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam, izmantojot WEB sistēmu Bonodomo.lv, vai zvanot klientu apkalpošanas centram 22124444. Pēc 3.datuma skaitītāju rādījumu ziņošana netiek pieņemta.

Citas kategorijas