Ko darīt, ja noteiktā termiņā nav nodoti ūdens skaitītāju rādījumi?

Gadījumā, ja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks neievēro ūdens skaitītāja verificēšanas kārtību, ūdens skaitītājs neatbilst normatīvo aktu prasībām, neatļauj pārbaudīt ūdens patēriņa skaitītājus vai nav iesniedzis skaitītāju rādījumus, pārvaldnieks aprēķinās ūdens patēriņu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr.524Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” un kopības lēmumiem.

Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks skaitītāju rādījumus nenodod, tad pirmajos trīs mēnešos aprēķins tiks veikts saskaņā ar iepriekšējos trīs mēnešos nodoto vidējo ūdens patēriņu.

Ja dzīvokļa īpašnieks skaitītāju rādījumus nenodod ilgāk par trīs mēnešiem, ūdens patēriņa starpība tiek dalīta proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam starp šādiem dzīvojamās mājas īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

  • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuru dzīvokļa īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  • kuri nav ļāvuši veikt dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;
  • kuru dzīvokļos uzstādīto patēriņa skaitītāju pārbaudē ir konstatēts, ka skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti vai to plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti.

Citas kategorijas