Vai saņemtie rēķini ir elektroniski?

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins pēc tā sagatavošanas tiek izsūtīts un izvietots Bonodomo.lv pašapkalpošanas portālā. Ja klients e-pasta adresi nav norādījis, rēķins papīra formātā tiek nosūtīts uz attiecīgā īpašuma adresi.

Par rēķina nosūtīšanu pa pastu tiek piemēroti pasta izdevumi 2,50 EUR apmērā, ieskatot PVN. Ja esat jauns īpašnieks, nepieciešams aizpildīt apliecinājuma veidlapu, ka piekrītat rēķina saņemšanai elektroniski.

Citas kategorijas