Kuros datumos tiek izsūtīti pārvaldīšanas rēķini?

Ikmēneša pārvaldīšanas un saņemto komunālo pakalpojumu rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti no katra mēneša 15. līdz 25. datumam. Gadījumā, ja Jūs līdz 25.datumam kārtējo rēķinu neesat saņēmuši, lūdzam zvanīt uz Klientu apkalpošanas centru pa tel. +371 22124444 un informēt par to.

Citas kategorijas