Kas ietilpst apsaimniekošanas maksā?

Apsaimniekošanas maksā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti noslēgtajā apsaimniekošanas līguma Pielikumā Nr. 1 “Par darbiem”.

Citas kategorijas