Kāds ir process ar parādu piedzīšanu?

Esam saprotoši un pretīmnākoši, tāpēc ar katru iedzīvotāju, kuram ir radušās grūtības rēķinu savlaicīgai apmaksai, un kurš mūs par to ir informējis, kopīgi esam gatavi rast risinājumu parāda summas nomaksai. Ja iedzīvotājs neizrāda iniciatīvu, tad parāda summas piedziņas process ir sekojošais:

  1. Ja rēķina apmaksa tiek kavēta vienu mēnesi – automātiski tiek izsūtīts atgādinājums par rēķina apmaksu.
  2. Ja rēķinu apmaksa tiek kavēta divus mēnešus – tiek izsūtīts brīdinājums
  3. Ja rēķinu apmaksa tiek kavēta trīs un vairāk mēnešus – tiek celta prasība tiesā par parāda piedziņu.

 

Citas kategorijas