Kādā termiņā ir jāveic ikmēneša rēķinu apmaksa?

Apmaksa jāveic rēķinā norādītajā termiņā.

Citas kategorijas