Kā iespējams iepazīties ar mājas lietas dokumentiem?

Ar mājas lietas dokumentiem var iepazīties jebkurš dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona klātienē, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu, iepriekš saskaņojot laiku un datumu, parakstoties par iepazīšanos ar dokumentāciju. Lūdzam pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot klientu apkalpošanas centram pa tālr. 22124444 vai rakstot e-pastu: [email protected].

Citas kategorijas