Esmu iegādājies dzīvokli – kā man jārīkojas?

Lai reģistrētu Jūs kā īpašnieku, mums nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • Zemesgrāmatu apliecība ar Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu;
  • Pieņemšanas-nodošanas akts starp iepriekšējo un jauno īpašnieku;
  • Aizpildīts apliecinājums (jautāt klientu apkalpošanas centram vai sazinoties pa e-pastu: [email protected]).

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā. Līdz ar to jaunajam īpašniekam īpašumtiesības stājas spēkā ar Zemesgrāmatas tiesneša lēmumu, ko arī mēs ņemam vērā kā atskaites punktu. Pirkuma līguma vai pieņemšanas-nodošanas akta datums netiek ņemts vērā, veicot jaunā klienta ievadi sistēmā un rēķinu izrakstīšanu.

Citas kategorijas