Kad tiek pieslēgta apkure?

Vasaras periodā tiek veikta visu ēku individuālo siltummezglu (ISM) sagatavošana. Aptuveni septembrī ISM tiek nodots Rīgas siltums/Jūrmalas ūdens/ Ādažu namsaimnieks pārstāvjiem. Apkures pieslēgšana tiek veikta rindas kārtībā un pakāpeniski, kad vidējā āra gaisa temperatūra 3 diennaktis pēc kārtas ir zemāka par +8oC. Gadījumā, ja apkures pieslēgšana ir nepieciešama ātrāk, par to nepieciešams saņemt iesniegumu/zvanu no mājas vecākā/pilnvarotās personas vai nepieciešama vismaz 50% dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

Citas kategorijas