Kādā termiņā ir jānodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi?

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod no mēneša 25. datuma līdz 28.datumam, izmantojot WEB sistēmu Bonodomo.lv, vai zvanot klientu apkalpošanas centram 22124444. Pēc 28.datuma skaitītāju rādījumu ziņošana netiek pieņemta.